language.psy.auckland.ac.nz : Austronesian : Crows : Bantu :

Classification Search:

Show: All Ainu Altaic Andamanese Australian Austro-Asiatic Austronesian Central Solomons Creole Fas Hmong-Mien Indo-European Japonic Language isolate Mixed Language Sino-Tibetan Tai-Kadai Trans-New Guinea Unclassified West Papuan

Hmong-Mien, :

» Proto-Hmong-Mien

Hmongic

» Pa Na

» Proto-Hmongic

Bunu

» Dongnu Bunu (Nongjing)

» Jiongnai (Longhua)

» Younuo (Xiaozhai)

Chuanqiandian

» Hmong, White

» Qo Xiong (Jiwei)

Pa-hng

» Pa-Hng (Gundong)

Ho Nte

» She (Haifeng)

» She (Lianhua)

Mienic

» Proto-Mienic

Mian-Jin

» Biao Min (Dongshan)

» Kim Mun (Hainan)

» Mien (Changping)

» Mien (Jiangdi)

» Mien (Tashi)

Zaomin

» Dzao Min (Daping)

(18 entries for the node "Hmong-Mien")

Show: All Ainu Altaic Andamanese Australian Austro-Asiatic Austronesian Central Solomons Creole Fas Hmong-Mien Indo-European Japonic Language isolate Mixed Language Sino-Tibetan Tai-Kadai Trans-New Guinea Unclassified West Papuan