language.psy.auckland.ac.nz : Austronesian : Crows : Bantu :

Classification Search:

Show: All Ainu Altaic Andamanese Australian Austro-Asiatic Austronesian Central Solomons Creole Fas Hmong-Mien Indo-European Japonic Language isolate Mixed Language Sino-Tibetan Tai-Kadai Trans-New Guinea Unclassified West Papuan

Tai-Kadai, :

» Yao (Lianmin)

Hlai

» Hlai (Baoding)

» Jiamao

» Proto-Hlai (Norquest)

» Proto-Hlai (Ostapirat)

Kadai

» Proto-Kra

Ge-Chi

» Gelao (Bigong)

» Gelao (Dagouchang)

» Gelao (Fengyan)

» Gelao (Wantao)

» Gelao (Yueliangwan)

» Lachi (Jinchang)

» Lachi (Tân Lợi)

» Mulao

» Red Gelao

» Red Gelao (Vietnam)

A'ou

» Gelao (Hongfeng)

Duoluo

» Gelao (Judu)

» Gelao (Niupo)

Gao

» Gelao (Wanzi)

Hagei

» Gelao (Sanchong)

» Gelao (Zhenfeng)

Ge-Yang

» Gelao (Heijiaoyan)

» Gelao (Moji)

» Gelao, Hongfeng

Yang-Biao

» En (Nung Ven)

» Laha

» Laha (Noong Lay)

» Laha (Ta Mit)

» Qabiao

» Qabiao (Phó Là)

Buyang

Eastern

» Buyang (Langjia)

» Buyang (Yalang)

Western

» Buyang (Ecun)

» Paha

Kam-Tai

Be-Tai

Be

» Ong Be (Lincheng)

Tai-Sek

Sek

» Saek

» Saek

Tai

» Proto-Tai

Central

» Daxin

» Ningming

» Chongzuo

» Debao

» Guangnan Nong

» Jingxi

» Longzhou

» Lungchow

» Shangsi

» Tày (Cao Bằng)

» Wenma Tu

» Yanshan Nong

Northern

» Fusui (Central)

» Bouyei (Wangmo)

» Guigang

» Laibin

» Lianshan

» Long'an

» Qinzhou

» Shanglin

» Tai Mene

» Yongnan

» Zhuang (Wuming)

Southwestern

» Proto-Southwestern Tai

East Central

Chiang Saeng

» Thai, Siamese

Lao-Phutai

» Lao

Northwest

» Dehong

» Shan

» Tai Aiton

» Tai Phake

Kam-Sui

» Ai-Cham (Diwo)

» Ai-Cham (Taiyang)

» Biao (Fengkai)

» Biao (Shidong)

» Chadong

» Dong, Northern

» Dong, Southern

» Mak (Laliu)

» Mak (Yangfeng)

» Maonan

» Mulam (Dongmen)

» Mulam (Siba)

» Proto-Kam-Sui

» Sui

» Then

Lakkja

» Lakkja (Jinxiu)

» Lakkja (Liula)

» Proto-Lakkja

Kra

Western Kra

» Gelao, Red

(88 entries for the node "Tai-Kadai")

Show: All Ainu Altaic Andamanese Australian Austro-Asiatic Austronesian Central Solomons Creole Fas Hmong-Mien Indo-European Japonic Language isolate Mixed Language Sino-Tibetan Tai-Kadai Trans-New Guinea Unclassified West Papuan